The Silent Island Film saga

Silent Island Film härstammar från Stumholmen, en liten ö i anslutning till Karlskrona där det svenska kustförsvaret sedan 1920-talet förlagt sin beklädnadsindustri, barkasskjul och kronohäkte mm.

När sedan Kustförsvarets började lägga ner sin verksamhet i slutet av 1990-talet och innan de stora renoveringarna (till bostads och kulturområde) färdigställdes, uppstod en speciell atmosfär på området. Patrik Dufwa bodde vid den här tiden alldeles bredvid Stumholmen och tillbringade mycket tid bland den ödelagda arkitekturen med havet som fond vilket eggade fantasin och födde idéer som gestaltade sig i film, foto, text och målningar.

Vi producerar film och scen-kommunikation

Dessa tankar och projekt har sedan följt med Patrik till Göteborg där Måns Pär Fogelberg anslöt med delade visioner om tankar och projekt. Vi producerar film och scen-kommunikation. Samt föreläser i manusförfattande, filmskapande och TV-produktion. 

Silent Island Films kärntrupp består av regissören och skådespelaren Patrik Dufwa och manusförfattaren Måns Pär Fogelberg. Vi sätter vi inga gränser mellan arbetsområden utan nyttjar varandras specialkompetenser för att nå bästa möjliga resultat utan pretentiös egoism. Detta kräver vi även av vårt team. Var och en har sin specialkompetens men slutresultatet är det viktigaste, inte vem som gjorde vad.